Kas Ventilatie & Luchtcirculatie van Enerdes®

Voor een optimaal kasklimaat is ventilatie essentieel. Enerdes ontwikkelt en vervaardigt luchtcirculatiesystemen voor kassen waarmee u perfecte groeiomstandigheden kunt bereiken op elke vierkante centimeter in je kas.

We hebben verschillende innovatieve technieken beschikbaar voor de beste ventilatie met behulp van geforceerde ventilatie, luchtverdeelslangen en overdruk. 

Afhankelijk van uw klimaat en ventilatiewensen, onze ingenieurs zullen u begeleiden door het proces en helpen u de beste optie voor uw behoeften te vinden. Benieuwd wat wij voor uw kas kunnen betekenen?

HAF ventilatoren met luchtverdeelslangen

De Enerdes expertise

Drie mogelijkheden voor ventilatie in kassen

Enerdes kan identificeren en voorzien in de beste ventilatiemogelijkheid voor alle soorten kassen.  

Enerdes heeft tientallen jaren ervaring in het voorzien van kassen van technologie die hen helpt een perfecte luchtkwaliteit te bereiken. Onze geschiedenis in klimaatbeheersingssystemen gaat terug tot 1910! Dat is meer dan honderd jaar ontwikkeling en innovaties voor de glastuinbouw. 

Enerdes levert alles wat nodig is voor een optimale kasventilatie, luchtcirculatie en luchtverdeling:

 1. Ventilatoren voor luchtcirculatie
  Enerdes kan de meest energie-efficiënte ventilatoren met een lange levensduur leveren. Deze ventilatoren worden meestal bovenin uw kas geplaatst en kunnen meestal voor een horizontale luchtverdeling zorgen.
 2. Gepatenteerde dubbele luchtverdeelslangen
  Luchtslangen optimaliseren de luchtcirculatie in uw kas nog verder, door ofwel verse lucht, verwarmde lucht of gekoelde lucht aan te voeren, of door gewoon lucht te verplaatsen. De luchtverdeling kan worden geregeld door de positie van de doorboringsgaten in de luchtslang.
 3. Luchtslangen onder de dakgoten
  Luchtcirculatie in de buurt van uw planten is zeer belangrijk om stilstaande lucht in de buurt van uw planten en een hoge vochtigheidsgraad te voorkomen. Deze omstandigheden creëren een hoger risico op plantenziekten en schimmelontwikkeling.

Enerdes levert ventilatiesystemen voor kassen tot 13 ha.

Luchtcirculatie Broeikasventilator

Enerdes zorgt voor een optimale luchtcirculatie in uw kas door de volgende zaken goed te regelen:

 • Ventilator dimensionering - Het juiste type kasventilator
  Enerdes is exclusief leverancier van de EBMPapst ventilatoren. Deze ventilatoren zijn zeer energiezuinig en zeer geschikt voor toepassing in kassen. Er zijn veel verschillende types beschikbaar. Wij kunnen u helpen de beste keuze te maken.
 • Aantal ventilatoren - Het juiste aantal kasventilatoren
  Enerdes kan uw kas modelleren en het ideale aantal ventilatoren bepalen waarmee u de beste luchtcirculatie en kasventilatie krijgt. Het juiste aantal ventilatoren is van cruciaal belang. Een te klein aantal ventilatoren zal een negatieve invloed hebben op de luchtcirculatie. Maar te veel ventilatoren zorgt voor onnodige investeringen en exploitatiekosten.
 • Plaats van de ventilatoren - De juiste positie voor uw kasventilatoren
  U kunt veel circulatieventilatoren in uw kas hebben, maar als ze niet goed zijn geplaatst, kunnen er ongewenste luchtstromingseffecten optreden. Bijvoorbeeld: Als u geen strategische ventilatiepunten heeft, kunnen er in het ene deel van uw kas wervelingen ontstaan en in het andere deel stilstaande lucht. Enerdes kan de luchtstroming in uw kas modelleren en kan u precies vertellen wat de beste verdeling van ventilator locaties is door uw kas.

Enerdes is de exclusieve leverancier van ventilatoren voor luchtcirculatie en de ventilatoren die het best geschikt zijn om aan het begin van een luchtslang te worden geplaatst (ook luchtbuis, luchtkanaal, conventiebuis, poly duct genoemd). 

Deze ventilatoren zijn energie-efficiënt, produceren lage geluidsniveaus en kunnen een variabele snelheidsregeling hebben. Wij kunnen zowel EC ventilatoren en AC ventilatorenleveren. Enerdes kan ze zo installeren dat u de snelheid van bepaalde groepen ventilatoren kunt regelen of zelfs het vermogen van elke afzonderlijke ventilator kunt aanpassen.

Kasventilatie, luchtcirculatie en luchtverdeling Enerdes

Kasontluchting voor conventionele en halfgesloten kassen

De controle over kasventilatie verschilt voor conventionele kassen ten opzichte van semi-gesloten kassen. Enerdes heeft veel ervaring met het ontwerpen en installeren van klimaatbeheersingssystemen voor beide typen kassen. 

Het is belangrijk om een bedrijf met kasklimaat expertise zoals Enerdes, de optimale kasluchting en luchtcirculatie voor u te laten modelleren en berekenen. Op basis van uw unieke kas kan Enerdes u adviseren over hoeveel verse luchttoevoer en luchtafvoer u nodig heeft. 

Wij kunnen u adviseren hoe u met minimale inspanning en energieverbruik overdruk kunt bereiken om ongewenste vervuiling en insecten uit uw kas te weren en hoe u onderdruk kunt voorkomen. 

De beschikbare opties zijn:

 • Inlaten voor verse lucht met HEPA-filters. Deze filters voorkomen dat er vervuiling of schimmels uw kas binnentreden.
 • Uitlaten met of zonder geur bestrijding
 • Kruisstroomwisselaars, een type luchtbehandelingskasten. Hiermee is extra effectiviteit te bereiken doordat de lucht voor gekoeld of verwarmd word door middel van buitenlucht of lucht welke weg geventileerd word.
 • Luchtramen in het dek van de kas
 • Pad en fan kas, gemakkelijk bevochtigen en koelen van lucht in de kas

Enerdes kas ventilatie systeem

Enerdes ontwikkelt geavanceerde hightech kastechnologiesystemen die volledig geïntegreerd zijn. Dit resulteert in een volledig geautomatiseerd kasbesturingssysteem, dat u kunt monitoren en bijsturen indien nodig. 

Op basis van informatie van druk-, temperatuur- en vochtigheidssensoren die binnen en buiten de kas hangen, zullen de ventilatoren van de verse lucht inlaat en de uitlaten automatisch worden geregeld. Op dezelfde manier kan de ventilatie van de kas automatisch of handmatig worden geregeld. 

Enerdes regelsystemen integreren en regelen automatisch alle klimaatsystemen zoals ventilatoren, kleppen, kachels en koelers om de perfecte luchtkwaliteit en kasomstandigheden voor uw gewas te bereiken.

Waarom is een automatische ontluchter voor kassen eigenlijk nodig?

Sommigen vragen zich misschien af: Hebben kassen echt ventilatie nodig?

Het onweerlegbare antwoord is: JA! 

Afhankelijk van de teelt zullen bepaalde soorten chemicaliën zich ophopen en zullen uw planten af en toe frisse lucht nodig hebben. Het is ook gezonder voor werknemers die in de kweekruimte werken. Als het gaat om een geschikt kas ventilatiesysteem, kan Enerdes u helpen de temperatuur, vochtigheidsgraad en luchtkwaliteit in uw kas te beheersen met geavanceerde kas technologie. Onze in eigen huis ontwikkelde systemen en innovaties zijn toegepast in kassen over de hele wereld.

Enerdes ontwikkelt en installeert ook de systeem- en regeltechniek voor alle tuinbouw klimaatsystemen. De kas ventilatoren kunnen zo aangestuurd worden, dat hun snelheid op ieder moment naar wens aangepast kan worden, individueel of per groep.

Kasventilatie luchtcirculatie luchtverdeling

Kasluchtcirculatie vs. ventilatie

Luchtcirculatie is iets anders dan ventilatie. 

Kasventilatie is het proces van het binnenhalen van verse lucht en het afvoeren van andere lucht naar buiten, om de juiste druk in uw kas te houden. 

Luchtcirculatie is puur de verplaatsing van lucht. Luchtbeweging en luchtverdeling zijn zeer belangrijk voor de gezondheid van uw planten. Stilstaande lucht verhoogt het risico op plantenziekten en schimmelontwikkeling. Luchtverdeling zorgt voor een homogene temperatuur- en vochtigheidsverdeling voor alle planten overal in uw kas. Dit is zeer belangrijk voor een constante en herhaalbare productkwaliteit en gewasopbrengst.

Tuinbouwkas luchtverdeling en airconditioning

Naast het verplaatsen van lucht is het ook van groot belang dat deze lucht de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad heeft voor uw planten. Enerdes kas HVAC systemen zijn zo ontwikkeld dat ze uw kas voorzien van hoge kwaliteit lucht met de gewenste temperatuur, vochtgehalte en CO2 niveaus, met een minimaal energieverbruik. 

Onze systemen recyclen zoveel mogelijk water en restwarmte. Voor kostenbesparende kassentechnologie en milieuvriendelijke kweekoplossingen, neem contact op met Enerdes!

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten? 

Neem gerust contact met ons op.

Reinders Industrial

Stuur ons een bericht