Kas Verwarming & Engineering van Enerdes®

A gebalanceerd verwarmingssysteem in een kas zorgt ervoor dat de best mogelijke omstandigheden voor een gewas om te groeien. De temperatuurspreiding in de kas zelf moet binnen een paar graden liggen. 

Bij Enerdes garanderen wij u de best mogelijke oplossing voor kasverwarming, als gevolg van onze decennia ervaring in de thermodynamica van broeikassen en een voortdurend streven naar innovatie.

Kasverwarming en CO2-verrijking Enerdes

De Enerdes expertise

Voordelen van een Enerdes kasverwarmingssysteem

Bij Enerdes zijn we al sinds 1910 bezig met het ontwikkelen en produceren van kachels en verwarmingssystemen. Met onze uitgebreide ervaring in de kassenbouw, land- en tuinbouw, weten we hoe we een verwarmingssysteem moeten maken dat volledig geoptimaliseerd is voor uw kas en de perfecte temperatuur behoudt voor uw gewassen.

Enerdes beschikt over hoogopgeleide ingenieurs die de kennis hebben om een energie-efficiënt en betrouwbaar verwarmingssysteem te ontwerpen dat geeft al uw gewassen een gelijkmatige warmteafgifte.

7 voordelen van een Enerdes verwarmingssysteem:

 1. Decennia ervaring met thermodynamica van broeikassen
 2. Computationele vloeistofdynamica modellering
 3. Verbeterde gezondheid van de planten
 4. Verhoogde gewasopbrengst
 5. Betere productkwaliteit
 6. Verminderd risico op plantenziekten en schimmelvorming
 7. Gelijkmatige groei en productkwaliteit in de hele kas

Enerdes - experts in kasverwarming

Kasverwarmingssystemen van Enerdes

Enerdes levert onderdelen en complete installaties voor verwarming aan kassen over de hel wereld.

Enerdes ontwerpt en installeert verwarmingssystemen in kassen die de gewenste kastemperatuur leveren, met minimale energieverliezen en minimale exploitatiekosten. We houden ook rekening met de afstand tussen de verwarmingsbuis en de plant. Het is belangrijk dat de planten zich niet in de nabijheid van warmtebronnen bevinden, zeker niet als uw gewassen temperatuurgevoelige delen hebben. 

Componenten die in een Enerdes kasverwarmingssysteem kunnen worden opgenomen:

 1. Ketelruimte
 2. Cogeneratie (Cogens)
 3. Warmteopslagtank
 4. Buisverwarming

1. Ketelruimte

Het belangrijkste gebruik van ketels is het verwarmen van de kas. Daarnaast wordt de CO2 die tijdens het proces ontstaat, gebruikt voor CO2-verrijking in de kas. Optioneel kan ook de productie van stoom worden geïntegreerd. Meestal wordt een apart ketelhuis gebouwd, dicht bij de kas. De warmte wordt vanuit het ketelhuis naar de kas getransporteerd en vervolgens naar alle ruimtes gedistribueerd. Een ketelhuis is volledig gevuld met een geïntegreerd kasverwarmingssysteem dat vele componenten heeft die allemaal van elkaar afhankelijk zijn.

De optimale keuze en dimensionering van deze componenten, alsmede de installatie en interconnectie ervan, zijn van het grootste belang.

2. Warmtekrachtkoppeling

Er zijn veel manieren om warmte voor een kas te produceren, maar een heel slimme manier is om die warmte te combineren met de elektriciteit die voor de kas wordt opgewekt: een proces dat warmtekrachtkoppeling (COGEN) wordt genoemd. 

Een COGEN bestaat uit:

 • Motor
 • Generator
 • Warmtewisselaar
 • Brandstof: gas
 • Filter voor de rookgassen

Het grootste voordeel van een warmtekrachtkoppeling is dat er door de gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit de energie veel beter wordt benut. Hierdoor is er minder brandstof nodig. De brandstofbesparing levert financiële voordelen op, maar daarnaast heeft minder brandstofverbruik ook als voordeel dat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten.

Enerdes ontwerpt warmtekrachtkoppelingsinstallaties (COGENS) die volledig geoptimaliseerd zijn voor uw installatie. Onze op maat gemaakte warmtekrachtkoppelingsoplossingen hebben een totaal rendement van maar liefst 88 -95%. Dit hoge niveau van energie-efficiëntie maakt de installatie kosteneffectief en de meest milieubewuste oplossing.

3. Warmteopslagtank

Wanneer de geproduceerde warmte niet direct in de kas kan worden gebruikt, wordt de warmte opgeslagen in de warmteopslagtank. De opgeslagen warmte kan dan op een ander moment worden gebruikt als er vraag is naar warmte. 

De warmtevraag bepaalt de warmteopslag: er kan niet meer warmte worden opgeslagen dan op korte termijn kan worden gebruikt. Om het warmteverlies tot een minimum te beperken, is het belangrijk dat de warmtebehoefte correct is afgestemd op de capaciteit van de verwarmingsketels en de grootte van de warmteopslagtank.

4. Buisverwarming

Het verwarmingssysteem is een van de meest belangrijke onderdelen in een moderne energiebewuste kas. Een onderdeel dat absoluut bedrijfszeker moet zijn! Enerdes heeft de kennis en ervaring in huis om energiezuinige en betrouwbare verwarmingssystemen te ontwerpen met gelijke warmteafgifte door de gehele kas (CFD analyse).

Componenten van een verwarmingssysteem met buisvormige serres:

 • Verwarmingsbuizen
 • Pompen
 • Kleppen en vlinderkleppen met actuatoren
 • Thermostaten en temperatuursensoren
 • Druk kleppen
 • Kas Ventilator
 • Kas luchtverdeelslangen
Kasverwarming en CO2-verrijking Enerdes 1

Broeikastverwarming en CO2-verrijking voor een gezonde plant

Een adequaat verwarmingssysteem is een van de belangrijkste onderdelen van een succesvolle kas. Om met winst kwaliteitsgewassen te telen, is het essentieel dat het verwarmingssysteem in uw kas energie-efficiënt en robuust is. 

Bovendien is de luchtkwaliteit van groot belang voor uw gewassen. Onderdeel hiervan is de CO2-concentratie in uw kas. U kunt het CO2 niveau in uw kas verhogen met een CO2-verrijking systeem. Dit is gunstig voor de plantengroei en gewasopbrengst. Bij Enerdes kunnen we systemen ontwikkelen die verwarming en kooldioxide verrijking voor uw kas volledig integreren, waardoor u veel kosten bespaart.

Het is essentieel om de optimale temperatuur in uw kas te handhaven voor de gezondheid en groei van uw planten. Het creëren van een homogene temperatuurverdeling in alle gebieden en hoeken van uw kas is gunstig voor planten van hoge kwaliteit en een hoge gewasopbrengst. 

Maar als u uw kasverwarmingssysteem niet goed hebt aangelegd, kan het erg kostbaar worden om de juiste temperatuur te bereiken. Aan de andere kant kan een inferieur verwarmingssysteem leiden tot oogstverliezen. Sommige ruimtes worden te warm, andere blijven te koud. Planten in verschillende delen van de kas zullen verschillende groeisnelheden vertonen. Temperatuurverschillen zullen ook leiden tot verschillen in absolute vochtigheid. Als de verwarmings- en koelsystemen niet naar behoren werken, kunnen in sommige gebieden plantenziekten en schimmelvorming optreden.

Temperatuur geregelde kas

In heel weinig klimaten is het voldoende om uw kas te verwarmen met zonne-energie. In zonnige seizoenen zal de zon voldoende licht en straling geven om de kas tot de gewenste temperatuur te verwarmen. Echter, in koudere seizoenen zoals de winterperiode of tijdens de nachten, kan het nodig zijn om extra verwarming in uw kas te hebben. 

Temperatuurbeheersing is een belangrijk onderdeel van het kasklimaatbeheersingssysteem.

Broeikasverwarming in de winter

Er kan veel extra verwarming nodig zijn als uw kas zich in een klimaat met streng winterweer bevindt.  

Afhankelijk van uw gewastype wordt de toegestane minimumtemperatuur in uw kas bepaald. Aan de hand hiervan en van uw kastype en het kasvolume wordt de benodigde verwarmingsinstallatie bepaald en gedimensioneerd.

Serre sneeuwdicht

In klimaten met regelmatige sneeuwval kan sneeuwbescherming worden ingebouwd. Een sneeuwcircuit wordt geïntegreerd in het verwarmingssysteem, en bovenop de kas geplaatst. 

Met een speciaal sneeuwsmeltsysteem wordt de sneeuw van het kasdek gesmolten, zonder dat u de luchtramen hoeft te openen. Sneeuw blokkeert niet langer het licht, en uw planten kunnen vrolijk groeien.

Kasverwarming en CO2-verrijking Enerdes

Broeikas met stookruimte

Ketelhuizen dienen om de kas te verwarmen, CO2 te produceren, warmte op te slaan en stoom te produceren voor het desinfecteren van materiaal. Het ketelhuis moet voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen.

In het ketelhuis zijn veel verschillende installaties geplaatst, waarvan vele van elkaar afhankelijk zijn en dus goed op elkaar moeten worden afgestemd. Zo staan er ketels in het ketelhuis, eventueel met rookgascondensors. Maar ook een CO2-installatie, hoofdverdeelleidingen en groepsverdeler maken vaak deel uit van een stookruimte.

De ketels worden gebruikt voor het verwarmen van de kas, het produceren van CO2, en eventueel stoom. Een ketel wordt gedimensioneerd om te voldoen aan de vereiste warmtevraag, die wordt bepaald door een klimaatanalyse. Een ketel kan op verschillende brandstoffen werken, afhankelijk van de beschikbaarheid en de plaatselijke wetgeving.

Enerdes kas verwarming en koeling

In veel klimaten kan extra verwarming nodig zijn in de koudere seizoenen, maar extra koeling is nodig in de zomer. Ventileren alleen is niet altijd voldoende om overmatige warmte af te voeren en/of de vochtigheidsgraad te verlagen. 

Enerdes kasklimaatbeheersingssystemen integreren beide volledig. Onze systemen slaan gemeten temperatuur- en vochtigheidsgegevens van uw kas op en gebruiken deze om te anticiperen op de verwarmings- en koelvraag van uw kas. Dit leidt tot een soepele temperatuurregeling in uw kas en constante temperatuur- en vochtigheidsniveaus.

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten? 

Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht