Luchtzijdig inregelen

Voor het goed functioneren van een klimaatinstallatie is het van belang dat alle luchthoeveelheden in overeenstemming zijn met de ontwerpwaardes van de installatie. Vaak blijkt echter dat bij oplevering en ingebruikname van gebouwen installaties onvoldoende of niet ingeregeld zijn.

Het doel van luchtzijdig inregelen is dan ook het in overeenstemming brengen van de luchthoeveelheid met de ontwerpwaarden om zodoende de balans in de klimaatinstallaties te garanderen.

AMIT Meet- en Inregeltechniek kan uw installaties snel en betrouwbar luchtzijdig inregelen. Hiervoor hanteren wij een systematische aanpak en al onze inregelwerkzaamheden gaan uiteraard volgens de ISSO-publicatie 31 en 52, die voorzien zijn van de regels voor het correct ontwerpen en inregelen van installaties.

De AMIT expertise

Voordelen van luchtzijdig inregelen met AMIT

Een installatie die niet of slecht is ingeregeld kan een oncomfortabel binnenklimaat en een hoog energiegebruik veroorzaken. AMIT Meet- en Inregeltechniek kan met behulp van de juiste apparatuur en kennis deze problemen voorkomen en verhelpen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
- Kostenbesparing
Met een goed ingeregelde installatie kunt u flink besparen op uw energiekosten.
- Aangenaam binnenklimaat
Een goed ingeregelde installatie zal resulteren in een aangenaam binnenklimaat. Het helpt temperatuurschommelingen en temperatuurverschillen per ruimte of verdieping voorkomen. Waardoor het ook direct bijdraagt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en werk prestaties.
- Geen geluidsoverlast
Slecht ingeregelde installaties kunnen geluidsklachten veroorzaken, door het correct inregelen van een installatie kunnen deze geluidsklachten opgelost worden.

Geluidsmeting na luchtzijdig inregelen

Nadat de installatie in gebruik is gesteld en naar behoren is ingemeten, is het mogelijk dat een geluidsmeting plaats dient te vinden. AMIT Meet- en inregeltechniek is instaat om aan deze eis te voldoen en deze geluidsmetingen uit te voeren. Wij beschikken over de noodzakelijke apparatuur en kennis om deze meting betrouwbar voor u uit te voeren.

Veelal wordt het geluidsniveau (dBA) gemeten in een aantal referentievertrekken. Als de maximale waarden worden overschreden, is het mogelijk om te achterhalen waardoor deze overschrijding wordt veroorzaakt. Dit is te achterhalen door het geluidsniveau per octaafband te meten.

  171

  Vertoeren luchtbehandelingskast

  Wanneer een luchtbehandelingskast te veel of te weinig debiet levert, kunnen wij het op- of aftoeren door middel van het vervangen van pulleys voor u verzorgen. Wanneer gewenst is dit mogelijk direct nadat alle luchtroosters ingeregeld zijn. Door het op- of aftoeren van de luchtbehandelingskast wordt de installatie weer naar zijn optimale situatie gebracht. Zelf beschikken wij over een ruime sortering van pulleys, zodat we snel de juiste pulley kunnen leveren.

  Zuurkastmeting

  Om bedrijfszeker en veilig te werken met zuurkasten bestaat een wettelijke verplichting om jaarlijks metingen uit te voeren.

  Aan de hand van geijkt meetapparatuur is AMIT Meet- en inregeltechniek in staat om de goede werking van de zuurkast vast te stellen.

  Deze goede werking wordt onder andere bepaald door:

  - een goede, lineaire raamintredesnelheid van de aangezogen lucht
  - een goede doorstroming in de gehele zuurkast
  - goede afzuiging op werkbladniveau

  Rookproeven bij luchtzijdig inregelen

  Nadat de installatie luchtzijdig is ingeregeld, kunnen rookproeven uitgevoerd worden om het uitblaaspatroon van ventilatieroosters te controleren om deze vervolgens op de juiste stand in te stellen.

  Rookproeven bieden ook uitkomst in andere verschillende situaties. Door het zichtbaar maken van luchtstromingen kunnen de oorzaken van bijvoorbeeld tochtklachten in kaart worden gebracht of eventuele lekkages worden opgespoord.

  Een andere toepassing is dat aan de hand van rookproeven bepaald kan worden of er in een ruimte een overdruk dan wel onderdruk heerst. 

  Meetresultaten van het luchtzijdig inregelen

  Na het luchtzijdig inregelen van uw installatie worden alle metingen en inregelwerkzaamheden vastgelegd in een uitgebreid en overzichtelijk meetrapport en naar u toegestuurd.

  Contactinformatie

  Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

  Neem gerust contact met ons op.

  Stuur ons een bericht