Vochtbestrijding

Vocht kan grote problemen veroorzaken in industriële processen of voor installaties. Bij Reinders Industrial hebben onze ingenieurs op maat oplossingen voor vochtverwijdering in bijna elke industrie.

De Reinders Industrial expertise

Vochtverwijdering door Reinders industriële drogers

Vochtbestrijding voor industriële toepassingen zoals productie of grootschalige opslag, bereikt men door middel van luchtontvochtiging. Dit houdt in dat er Reinders Industrial Luchtbehandelingskasten worden geplaatst, die voortdurend de lucht in de ruimte afzuigen, drogen en terug blazen. De temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte worden zo zeer constant gehouden op de gewenste waarden. Het inblazen van droge lucht zorgt ervoor dat het vocht dat eventueel in de producten, het hout, in plassen of in de muren is gaan zitten zal verdampen en door de lucht wordt opgenomen. Deze lucht wordt vervolgens weer behandeld in de industriële ontvochtiger. De lucht in de ruimte wordt in totaal meerder keren per uur in zijn geheel behandeld door de industriële droger. Voor sommige toepassingen wordt de lucht zelfs wel 20 keer per uur door de luchtbehandelingskast gehaald! 

Vocht verwijderen uit een ruimte of het drogen van lucht kan op verschillende manieren bereikt worden. Bij op grote schaal vocht verwijderen, zoals in de industrie en bedrijven vaak nodig is, is het belangrijk dat de oplossing:

 • Efficiënt is.
 • Energiezuinig is.
 • Niet in de weg staat of lawaai maakt.
 • Robuust en betrouwbaar is, het moet altijd werken.
 • Nauwkeurig is, de juiste temperatuur en luchtvochtigheid moeten bereikt worden in de ruimte voor de optimale product kwaliteit.
Voor het verwijderen van vocht in de lucht en in een bedrijfsruimte bouwt Reinders Industrial compacte luchtbehandelingskasten. Deze worden dichtbij of bovenop de ruimte geplaatst waar de lucht behandeld dient te worden. De werkingsprincipes van de lucht behandelingskasten kunnen op verschillende methoden gebaseerd zijn zoals:

 • Ventilatie drogen: De proceslucht in de ruimte wordt vervangen door verse, drogere lucht van buiten.
 • Voorkomen van schade aan machines
 • Creëren van een gezonde omgeving voor werknemers

Reinders Industriële Ontvochtigers

Verschillende soorten industriële ontvochtigers beschikbaar zijn, die alle een ander werkingsprincipe hebben. 

 • Adsorptiedrogers Onttrek vocht aan de lucht met een sterk adsorberend materiaal, een droogmiddel. 
 • Condensatiedrogers Droogt lucht efficiënt met een koeleenheid of warmtepomp
 • Hybride drogers Een flexibele combinatie van de systemen van een adsorptiedroger en een condensatiedroger. Een hybride droger condenseert de lucht eerst alvorens het vocht uit de lucht te adsorberen.

Vochtigheidscontrole

Een hoge vochtigheidsgraad kan de productkwaliteit verminderen, machines beschadigen en een negatief effect hebben op het comfort en de gezondheid van uw werknemers. De lucht in gekoelde ruimten moet door luchtbehandelingskasten worden gedroogd en behandeld, anders kan ijsvorming optreden.  

Schimmelcontrole

In natte omstandigheden en ruimtes met vochtige lucht kunnen schimmels en andere ziekteverwekkers makkelijk ontwikkelen. Reinders Industrial Industriële ontvochtigers zorgen ervoor dat de luchtvochtigheid in uw productieruimte of opslagruimte altijd op het juiste niveau is.

Corrosie door vocht voorkomen

Vochtige lucht en condens op machines kunnen corrosie op kritische onderdelen veroorzaken. Vooral op niet zichtbare plekken kan corrosie tot vervelende of zelfs gevaarlijke situaties leiden. Corrosie vorming kan voorkomen worden door te zorgen dat de lucht in de productie ruimte droog is. Ook vocht dat zich op andere plekken heeft verzameld zal opgenomen worden in de droge lucht en door de Reinders Industrial lucht behandelingskast afgevoerd worden. Zo kan roestvorming en corrosie worden vermeden.

Opslag- en Archiveringsruimtes

Vochtigheidsbeheersing in opslagruimten is belangrijk voor de kwaliteit van de producten die er worden opgeslagen. Een hoge vochtigheidsgraad kan leiden tot:

 • Luchttemperatuur
 • Luchtvochtigheid
 • Luchtbeweging of luchtcirculatie. Het tegenovergestelde hiervan is stagnatie van lucht. Voor sommige producten, zoals planten, is stilstaande lucht heel slecht voor de kwaliteit. Bovendien kunnen schimmels zich goed ontwikkelen in stilstaande lucht.
 • Voor specialistische toepassingen kunnen ook bepaalde concentraties in de lucht van belang zijn zoals zuurstof gehalte (O2), stikstof gehalte (N), carbon dioxide gehalte (CO2), koolmonoxide gehalte (CO) enzovoorts.

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht

Fout: Contact formulier niet gevonden.