Nutsgebouwen en openbare gebouwen

Wanneer het kouder wordt, zullen de meeste openbare gebouwen worden verwarmd. Het binnenklimaat is dan echter niet per se aangenaam, omdat de lucht droger wordt. Dit kan verschillende nadelige gevolgen hebben, zoals:

  • Meer energie nodig voor mensen om te presteren
  • Irritatie van de ogen en de ademhalingswegen
  • Meer stof
  • Meer virussen en bacteriën in de lucht

Voordelen van een goed klimaat in utiliteits- en openbare gebouwen

De juiste relatieve luchtvochtigheid is essentieel voor onze gezondheid. Een luchtvochtigheidsgraad van 40 tot 60% wordt niet alleen als aangenaam ervaren, maar heeft ook de volgende voordelen voor de gezondheid:

  • Verbetert de werkprestaties van het personeel
  • Minder irritatie van de ogen en de luchtwegen
  • Minder blootstelling aan stof
  • Minder blootstelling aan virussen en bacteriën

Contactinformatie

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten?

Neem gerust contact met ons op.

Stuur ons een bericht